banner03 v4mod

Motorkerékpár "A"

Motorkerékpár "A"

Az "A" kategória
A legalább 600 cm3 hengerűrtartalmú, legalább 40kW teljesítményű motorkerékpár.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("A")
Az "A" kategóriába tartozó járművek csak "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("A")
Az "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az "A" korlátozott kategóriába, az A2 kategóriába és az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("A")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • betöltötte a 24. életévét, és legfeljebb 2 éves "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott, vagy A2 kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik;
 • ha nem rendelkezik legfeljebb 2 éves "A1" vagy "A" korlátozott, vagy A2 kategóriás vezetői engedéllyel, betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • legalább 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezik

A tanfolyam tantárgyai ("A")
Alapismeretek: 22 óra
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata: 26 óra (+ 1 óra a vizsga)
Alapoktatás: 10 óra
Főoktatás
Városi vezetés: 11 óra
Országúti vezetés: 5 óra
Összesen: 48 óra.
Az "A1" alkategóriával vagy "A" korlátozott kategóriával rendelkezők esetében az összes óraszám az "Alapismeretek" óraszámával csökkenhet az elméleti vizsgakötelezettségtől függően.

Vizsgatárgyak ("A")
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (nem kötelezettek elméleti vizsgára azok, akik legfeljebb 1 éves érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott, vagy A2 kategóriás vezetői engedéllyel rendelkeznek, továbbá azok, akik a 24. életévüket betöltötték, valamint 1 évnél rövidebb ideje az érvényes "A1" alkategóriával vagy "A" korlátozott, vagy A2 kategóriával rendelkeznek).
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei ("A")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben előírt pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik (2004. január 1-jétől a pályaalkalmassági minősítéssel már nem kell rendelkezni!);
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott (amennyiben elméleti vizsgára kötelezett);
 • betöltötte a 24. életévét, és legfeljebb 1 éve érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott, vagy A2 kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik;
 • ha nem rendelkezik legfeljebb 1 éve érvényes "A1" vagy "A" korlátozott vezetői engedéllyel, betöltötte a 24. életévét;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • a gyakorlati vizsgákon kötelező felszerelés a protektoros ruha, protektoros kesztyű, magas-szárú cipő vagy csizma, bukósisak;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("A")
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.