banner03 v4mod

Motorkerékpár "A2"

Motorkerékpár "A2"

"A2" motorkerékpár kategória
Legalább 400 cm3 hengerűrtartalmú, legalább 25 kW teljesítményű motorkerékpár.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("A2")
Az "A" korlátozott kategóriába tartozó járművek "A" korlátozott vagy "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("A2")
Az "A" korlátozott kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("A2")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskola végzettség (legalább 8. általános iskola)

A tanfolyam tantárgyai ("A2")
Alapismeretek: 22 óra
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata: 16 óra (+ 1 óra a vizsga)
Alapoktatás: 6 óra
Főoktatás
Városi vezetés: 8 óra
Országúti vezetés: 2 óra
Összesen :38 óra.
Az 1 éven belül megszerzett "A1" alkategóriával rendelkezőknél az összes óraszám az "Alapismeretek" óraszámával csökken.

Vizsgatárgyak ("A2")
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga. (Nem kötelezettek elméleti vizsgára az érvényes "A1" alkategóriával rendelkezők, 1 éven belül.)
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei ("A2")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (kivéve az érvényes "A1" alkategóriával rendelkezők, 1 éven belül);
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 18 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("A2")
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.