banner03 v4mod

Személygépkocsi nehézpótkocsival "B+E"

Személygépkocsi nehézpótkocsival "B+E"

A ("B+E") kategória
Nemzetközi kategória. "B" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, a "B" járműkategóriában meghatározottak kivételével.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("B+E")
A "B+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények a "B+E", a "C1+E", a "C+E", a "D1+E" és "D+E" kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("B+E")
A "B+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija (max. 750 kg), a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("B+E")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskola végzettségű;
 • "B" kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai ("B+E")
Alapismeretek: 22 óra
Közlekedési ismeretek
Járműszerelvény vezetéselmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
Járműszerelvény vezetési gyakorlat: 16 óra
Alapoktatás: 6 óra
Főoktatás: 10 óra
Városi vezetés: 4 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Hegyvidéki vezetés: 2 óra
Összesen: 38 óra

Vizsgatárgyak ("B+E")
Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei ("B+E")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 18 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("B+E")
Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.